Thiết bị cắt chun tự động cho máy cắt xén + Động cơ DD CTP-1P-EC + GMD2

Liên hệ giá: 0932236689