Máy trần đè đầu nhỏ siruba S007K-W122-356 / PCH-3M

Liên hệ giá: 0932236689

Phù hợp may cổ tay, bao tay em bé, kết hợp tính năng 3 trong 1: may lai, đánh bông trên duwois cho hàng mỏng, đánh bông trên dưới cho hàng trung bình