Máy trải vải hoàn toàn bằng tay, dạng liền khối

Liên hệ giá: 0932236689

Máy có trọng lượng nhẹ, liền khối, dễ dàng trải vải và kéo về không tải. Máy được cung cấp với nhiều chức năng tiện ích chẳng hạn như: thiết bị xổ cuộn vải, thiết bị cuộn soát biên vải, thiết bị cấp vải, thiết bị cắt tự động