Máy thùa đầu bằng điện tử HBH1790

Liên hệ giá: 0932236689

S: dệt kim K: dệt thoi 

00:cắt chỉ thường 01: cắt chỉ dài 02: cắt chỉ ngắn