Máy mổ túi tự động Brother BASS-3050

Liên hệ giá: 0932236689

Loại: 3022 Mổ túi thẳng, Loại 3052 Mổ túi Nghiêng