chuyền sản xuất treo tự động Musta

Liên hệ giá: 0932236689

Lợi ích mà chuyền treo mang lại  

  • Giảm WIP
  • Kiểm soát chất lượng sản phẩm
  • Sản phẩm hoàn thiện nhanh
  • Chất lượng sản xuất ổn định
  • Giảm thiểu nhiều công đoạn
  • Bồi dưỡng tinh thần công nhân
  • Ưu việt thông tin, số liệu
  • Giới thiệu trình quản lý 6S
  • Nâng cao hiệu quả