Bộ cấp chun tự động + bộ cắt chỉ tự động cho vắt sổ siruba GMD-18 + GFU-1 / UT + GM

Liên hệ giá: 0932236689

Nâng cấp cho máy SIRUBA bao gồm bộ cấp chun 18 đoạn, bộ cắt chỉ tự động, hút phoi vải