Bộ cấp băng viền cho máy 2 kim CTP-3B-EC + GMD4

Liên hệ giá: 0932236689