MÁY DẬP CÚC – NÚT TỰ ĐỘNG

MÁY DẬP NÚT - CÚC TỰ ĐỘNG

Máy đính hạt cườm, ngọc trai đa năng M106

Liên hệ giá: 0932236689

MÁY DẬP NÚT - CÚC TỰ ĐỘNG

Máy dập cúc bấm và cúc quần bò DKJ-M603

Liên hệ giá: 0932236689

MÁY DẬP NÚT - CÚC TỰ ĐỘNG

Máy dập cúc bấm bốn chi tiết DKJ-M628

Liên hệ giá: 0932236689

MÁY DẬP NÚT - CÚC TỰ ĐỘNG

Máy đóng cúc sắt tự động M108

Liên hệ giá: 0932236689

MÁY DẬP NÚT - CÚC TỰ ĐỘNG

Máy đính cườm, ngọc trai tự đông M1001

Liên hệ giá: 0932236689
Liên hệ giá: 0932236689

MÁY DẬP NÚT - CÚC TỰ ĐỘNG

Máy dập cúc quần jean bán tự động SA-208

Liên hệ giá: 0932236689

MÁY DẬP NÚT - CÚC TỰ ĐỘNG

Máy đính cườm tự động M103

Liên hệ giá: 0932236689

MÁY MAY ZOJE

Liên hệ giá: 0932236689
Liên hệ giá: 0932236689
Liên hệ giá: 0932236689
Liên hệ giá: 0932236689

CHUYỀN TREO TỰ ĐỘNG

CHUYỀN TREO TỰ ĐỘNG

chuyền sản xuất treo tự động

Liên hệ giá: 0932236689
Liên hệ giá: 0932236689

MÁY CẮT TRẢI VẢI TỰ ĐỘNG

MÁY CẮT TRẢI VẢI TỰ ĐỘNG

Máy trải vải chuyên dụng tự động

Liên hệ giá: 0932236689

MÁY CẮT TRẢI VẢI TỰ ĐỘNG

Máy cắt toàn tự động

Liên hệ giá: 0932236689

MÁY CẮT TRẢI VẢI TỰ ĐỘNG

Máy trải vải Dệt kim tự động RPCP-1012-Ⅱ-T

Liên hệ giá: 0932236689

MÁY CẮT TRẢI VẢI TỰ ĐỘNG

Máy trải vải tự động RPCP-1026-I-H

Liên hệ giá: 0932236689
Liên hệ giá: 0932236689

MÁY CẮT TRẢI VẢI TỰ ĐỘNG

Máy cắt tự động

Liên hệ giá: 0932236689

MÁY THỔI LÔNG VŨ

Liên hệ giá: 0932236689
Liên hệ giá: 0932236689
Liên hệ giá: 0932236689